TUYỂN DỤNG

Secretary to CEO
1 tháng trước

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của cấp trên