Về Care Việt Nam

CHÍNH SÁCH

Để thu hút nhân tài cũng như ổn định nguồn nhân lực, Ban Giám Đốc Care Việt Nam đã xây dựng hệ thống chính sách nhân sự linh hoạt, chế độ đãi ngộ và phúc lợi thỏa đáng, công bằng và phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển của công ty.

1. Chính sách tuyển dụng:

Thống nhất và công khai trên toàn hệ thống.
Tuyển dụng Theo nhu cầu và tình hình phát triển của công ty.
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong từng nhu cầu thực tế.

2. Chính sách đào tạo:

Care Việt Nam đảm bảo toàn bộ nhân viên công ty được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng được thực hiện tại công ty hoặc đào tạo các khoá học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của công ty.

3. Chính sách lương, thưởng:

Care Việt Nam xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, năng lực và trình độ chuyên môn của CNV nhằm ghi nhận đúng khả năng và kết quả công việc của từng cá nhân.
Khen thưởng thành tích đột xuất: Khen thưởng các cá nhân/ bộ phận/ công trình có thành tích xuất sắc trong công việc, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của công ty.
Khen thưởng thành tích khi kết thúc triển khai dự án: Khen thưởng các cá nhân/ bộ phận/ công trình tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Khen thưởng sáng kiến: Khen thưởng các cá nhân có sáng kiến mang lại lợi ích cho công ty, có các đề xuất cải tiến mới góp phần nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao hình ảnh, uy tín của công ty.
Khen thưởng gương “Người tốt việc tốt”: Khen thưởng những cá nhân thực hiện các hành động chữa cháy, cứu nạn bảo vệ người và tài sản, dũng cảm trong việc chống lại kẻ gian, trả lại tài sản nhặt được,...vv.
Khen thưởng thành tích định kỳ: Khen thưởng cá nhân/ bộ phận/ công trình xuất sắc của Quý.
Hình thức khen thưởng: Cấp bằng khen, tặng thưởng tiền mặt, đề bạt, nâng lương trước hạn.

4. Chế độ phúc lợi:

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, công ty còn tham gia bảo hiểm tai nạn cá nhân 24/24h cho đội thi công mặt ngoài và bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ nhân viên văn phòng.
Tổ chức “Company trip” hàng năm cho khối công trình và văn phòng.
Chính sách thưởng theo thâm niên làm việc tại công ty nhằm khuyến khích CNV gắn bó lâu dài với công ty.
Chính sách thưởng sinh nhật căn cứ vào thâm niên làm việc tại công ty.
Chính sách thuởng du lịch hàng năm căn cứ vào cấp bậc và thâm niên làm việc tại công ty.
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần (quà tặng cưới hỏi, trợ cấp khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ,…)

5. Sinh hoạt đoàn thể :

Care Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện trong công ty.
Ngoài ra, Care Việt Nam đặc biệt chú trọng đến hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện. Thông qua đó xây dựng tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc trong tập thể nhân viên Care Việt Nam với nhau và với cộng đồng xã hội.
Care Việt Nam với chính sách tuyển dụng không ngừng cải thiện nhằm chiêu mộ nguồn nhân lực tài năng, có thể phát huy hết khả năng của mình trong quá trình làm việc tại công ty.
Hy vọng chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những cơ hội tốt và môi trường làm việc chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp và thực hiện chính hoài bão của mình tại Care Việt Nam.